Ambasada Republicii Moldova în Regatul Țărilor de Jos

Useful linksCentrul de Apel
Chamber

Noutăţile Ambasadei

Comunicat de presă

În perioada 4-6 aprilie 2017, o delegație din Republica Moldova din care au făcut parte judecători, asistenți judiciari, grefieri și reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii s-au aflat într-o vizită de studiu în Olanda. Scopul programului a fost studierea practicii Olandei în ceea ce privește metodologia de repartizare a sarcinilor între judecători și personalul auxiliar din instanțe, aplicată în sistemul judiciar olandez.

Pe parcursul aflării la Haga, delegaţia a avut și o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Moldova, dl Emilian Brenici, cu care s-au discutat diverse oportunități de conlucrare cu autoritățile olandeze în domeniul justiției.

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului de ”Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de Institutul de Reforme Penale şi Centrul pentru Cooperare Juridică Internaționala Olanda, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București în cadrul Programului MATRA.